Британски Културен Център

От 26 години нашето частно езиково училище има удоволствието да обучава чудесните деца и младежи на Бургас. Ние предлагаме курсове по английски език за деца от 4 до 18 -годишна възраст. За най-малките 4-годишни ученици, английският се превръща във втори роден език.
За няколко години тези деца изкачват всички стъпала на обучение по английски език и се представят блестящо на изпитите на Университета Кеймбридж и IELTS. Британски Културен Център е оторизиран център за подготовка и изпитна регистрация към Cambridge English и е единствената школа в България с 11 последователни най-високи отличия от „Addvantage Partnership“ програмата към Университета Cambridge и Британски Съвет.
Нашата малка тайна?
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Така децата усвояват две нива в рамките на една учебна година.
Английският език се превръща в част от тяхното съзнание.
С него могат да учат и живеят пълноценно.
Радваме се, че нашите бивши ученици са блестящи студенти и уверени професионалисти, както и граждани на света.